گزارش تصويری
فرش قرمز 2

فرش قرمز 2
1396/12/04

فرش قرمز

فرش قرمز
1396/12/04

آیین اختتامیه

آیین اختتامیه
1396/12/04

داوری نهایی آثار بخش مسابقه (عکس: ساینا قادری)

داوری نهایی آثار بخش مسابقه (عکس: ساینا قادری)
1396/11/29

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)
1396/11/28

بازدید سفیر فرانسه از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)

بازدید سفیر فرانسه از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)
1396/11/27

بازدید سفیر صربستان از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)

بازدید سفیر صربستان از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)
1396/11/24

نمایشگاه ملل (عکس: ساینا قادری)

نمایشگاه ملل (عکس: ساینا قادری)
1396/11/21

نمایشگاه مفاخر (عکس: ساینا قادری)

نمایشگاه مفاخر (عکس: ساینا قادری)
1396/11/15

ستارگان جهانی هنر ایران، فرهنگسرای نیاوران (عکس: ساینا قادری)

ستارگان جهانی هنر ایران، فرهنگسرای نیاوران (عکس: ساینا قادری)
1396/11/14

کلیپ افتتاحیه (عکس: ساینا قادری)
Video

کلیپ افتتاحیه (عکس: ساینا قادری)
1396/11/07

افتتاحیه جشنواره دهم (عکس: ساینا قادری)

افتتاحیه جشنواره دهم (عکس: ساینا قادری)
1396/11/03

نشست خبری (عکس: ساینا قادری)

نشست خبری (عکس: ساینا قادری)
1396/10/19

انتخاب نهایی آثار (عکس: ساینا قادری)

انتخاب نهایی آثار (عکس: ساینا قادری)
1396/10/17

دریافت آثار (عکس: ساینا قادری)

دریافت آثار (عکس: ساینا قادری)
1396/10/15

بازدید معاون امور هنری از دبیرخانه جشنواره فجر (عکس: ساینا قادری)

بازدید معاون امور هنری از دبیرخانه جشنواره فجر (عکس: ساینا قادری)
1396/10/08

جلسه هماهنگی مدیران هنری استان ها (عکس: ساینا قادری)

جلسه هماهنگی مدیران هنری استان ها (عکس: ساینا قادری)
1396/10/03

مرحله اول انتخاب آثار (عکس: ساینا قادری)

مرحله اول انتخاب آثار (عکس: ساینا قادری)
1396/09/28